• توجه داشته باشید که در صورت عدم ورود به حساب  کاربری خود ، میبایست کد دسترسی برای ورود به وبینار آنلاین را داشته باشید و در صورت ورود به پنل کاربری خود،نیازی به وارد کردن کد دسترسی نیست . 
  • در صورت عدم حضور مدیر جلسه ، ورود شما نیز ممکن نیست و بمحض ورود مدیر جلسه ، شما میتوانید وارد جلسه شوید . 

سامانه ثبت سخت افزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران